Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Al continuar navegant entenem que s'accepta la nostra política de cookies. Acceptar

Subvencions de la Diputació

Subvencions concedides l'any 2018

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals (curs 2017-2018).

                Concepte: "Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

                 Pressupost elegible: 6.475,00 euros

                 % concedit: 100,00%

                 Import concedit: 6.475,00 euros

 • Subvenció del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2016-2017).

Concepte: “ER. Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

Pressupost elegible: 4.375,00 euros.

% concedit: 100%

Import concedit: 4.375,00 euros.

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2018

              Pressupost elegible: 98.800,00 euros

              Import concedit: 68.076,50 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 36.714,72 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 103.607,42 euros

              Import concedit: 26.025,50 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbansi periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

              Concepte: Peridomèstics

              Pressupost elegible: 1.000,00 euros

              Import concedit: 646,76 euros

 • Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

         Concepte: Consultoris mèdics

         Pressupost elegible: 5.224,63 euros

         Import concedit: 2.235.02 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines).

         Concepte: Piscines

         Pressupost elegible: 7.112,45 euros

         Import concedit: 5.355,46 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

         Concepte: Manteniment

         Pressupost elegible: 3.308,00 euros

         Import concedit: 2.647,95 euros

 • Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

         Concepte: Obres de millora i adquisició de material per actuacions a la piscina municipal

         Pressupost elegible: 5.988,18 euros

         Import concedit: 5.000,00 euros

 • Subvencions per a activitats esportives de caràcter singular.

         Concepte: Torneig de futbol

         Pressupost elegible: 1.864,00 euros

         Import concedit: 413,50 euros

 • Subvencions per a programes i activitats culturals.

         Concepte: Activitats culturals 2018

         Pressupost elegible: 7.800,00 euros

         Import concedit: 1.140,13 euros

 • Subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI).

        Concepte: Annex al projecte de rehabilitació dels vestidors "Embrancament xarxa de desguassos dels vestidors"

        Pressupost elegible: 29.220,07 euros

        Import concedit: 9.070,00 euros

 • Subvencions per a la realització de programes concrets i activitats de promoció turística.

       Plans estratègics:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 582,62 euros

       Difusió online:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 466,01 euros

 • Subvencions per a la contractació de les actuacions i activitats incloses en el catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments (e-Catàleg).

        Import concedit: 9.257,00 euros

 • Subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals.

        Import concedit: 23,92 euros

        % concedit: 100,00%

Subvencions concedides l'any 2017

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2017

              Pressupost elegible: 103.532,75 euros

              Import concedit: 103.532,75 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 10.000,00 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 109.718,76 euros

              Import concedit: 37.844,25 euros