Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Al continuar navegant entenem que s'accepta la nostra política de cookies. Acceptar

Subvencions de la Diputació

Subvencions concedides l'any 2016

 

 • Subvenció per a inversió, gestió i funcionament d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

 

- Per inversions: 

Concepte: “Millora enllumenat diversos indrets”.

Pressupost: 14.597,70 euros.

Import concedit: 5.194,59 euros.

 

- Per gestió:

Concepte: “Ludoteca”.

Pressupost: 21.288,23 euros.

Import concedit: 2.188,91 euros.

 

 • Subvenció per a programes i activitats culturals.

Concepte: “Activitats culturals”.

Pressupost: 11.170,00 euros.

Import concedit: 1.505,79 euros.

 

 • Subvenció per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà.

- Per manteniment:

Concepte: “Manteniment”.

Pressupost: 2.405,48 euros.

Import concedit: 1.899,51 euros.

 

- Per inversions: 

Concepte: “Inversions”.

Pressupost: 2.235,00 euros.

Import concedit: 1.116,78 euros.

 

 • Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal.

Concepte: “Consultoris mèdics”.

Pressupost: 5.316,43 euros.

Import concedit: 2.923,51 euros.

 

 • Subvenció per a la seguretat a les zones de bany.

Concepte: “Piscines”.

Pressupost: 7.036,69 euros.

Import concedit: 6.162,03 euros.

 

 • Subvenció per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans.

Concepte: “Peridomèstics”.

Pressupost: 850,00 euros.

Import concedit: 486,23 euros.

 

 • Subvencions interessos de préstecs 2016

 Concepte: Catalunya Caixa

 Pressupost: 2.350,97€

    Import concedit: 2.350,97€

 

 • Subvenció de caràcter excepcional

                Concepte: “B-Danys ocasionats pels aiguats de 2 de novembre de 2015”.

                Pressupost: 24.487,97 euros.

                Import concedit: 9.548,62 euros.

 

 

Subvencions concedides l'any 2017

 

 • Subvencions del Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració (PEXI)

              Concepte: “Modernització de la xarxa, maquinari i programari per a garantir l’administració electrònica”.

              Pressupost: 8.986,55 euros.

              Import concedit: 8.537,22 euros.

 

 • Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2017

              Concepte: “Plans estratègics i Difusió online”.

              Pressupost: Plans estratègics: 2.500,00 euros.

              Difusió online: 2.500,00 euros

              Import concedit: Plans estratègics: 393,64 euros.

               Difusió online: 393,64 euros

 

 • Subvencions per a la realització de programes i activitats culturals

               Concepte: “Activitats culturals”.

               Pressupost: 6.390,00 euros.

               Import concedit: 792,84 euros.

 

 • Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments durant l’any 2017

                   Import concedit: 8.485,40 euros.

 

 • Subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació

              Concepte: “Itinerari capelletes votives de carrer”.

              Pressupost: 3.054,60 euros.

              Import concedit: 2.693,83 euros.

 

 • Subvenció per a inversió, gestió i funcionament d’equipaments culturals i d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural

                - Per inversions: 

               Concepte: “Adequació instal·lacions a la piscina”.

               Pressupost: 23.580,72 euros.

               Import concedit: 4.485,50 euros.

                - Per gestió:

               Concepte: “Centre Cívic”.

               Pressupost: 7.409,13 euros.

               Import concedit: 2.168,10 euros.

 

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines)

               Concepte: “Piscines”.

               Pressupost: 7.711,13 euros.

               Import concedit: 7.014,23 euros.

 

 • Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

              Concepte: “Consultoris mèdics”.

              Pressupost: 6.346,26 euros.

              Import concedit: 3.749,40 euros.

 

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats

                  Concepte: "Peridomèstics"

                  Pressupost: 1.000,00 euros

                  Import concedit: 556,32 euros

 

 • Subvencions per actuacions de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

                  Concepte: "Manteniment"

                  Pressupost: 1.988,00 euros

                  Import concedit: 1.272,35 euros

 

 • Subvencions per interessos de préstecs

              Concepte: Catalunya Caixa

              Pressupost elegible: 991,92 euros

              Import concedit: 991,92 euros

 

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2017

              Pressupost elegible: 103.532,75 euros

              Import concedit: 103.532,75 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 10.000,00 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 109.718,76 euros

              Import concedit: 37.844,25 euros