Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Al continuar navegant entenem que s'accepta la nostra política de cookies. Acceptar

Subvencions de Diputació de Tarragona

Subvencions de la Diputació de Tarragona

Subvencions concedides l'any 2021

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2019-2020).

                Concepte: Escola rural "Manuel de Castellví i Feliu"

                 Pressupost elegible: 6.037,50 euros

                 % concedit: 100%

                 Import concedit: 6.037,50 euros

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM):

            Programa despesa corrent:

                Concepte: Despeses corrents

                Pressupost elegible: 45.000,00 euros

                % concedit: 100,00%

                Import concedit: 45.000,00 euros

            Programa inversions:

                Concepte: Adquisició immobles

                Pressupost elegible: 20.221,77 euros

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 19.210,68 euros

               

                Concepte: Arranjament del camí de Renau
                Pressupost elegible: 27.956,75 euros

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 26.558,91 euros

 

Subvencions concedides l'any 2020

 • Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens metereològics i altres situacions excepcionals 2020.

              Concepte: Reforma xarxa clavegueram c/Castellví

              Pressupost elegible: 21.660,00 euros

              % concedit: 95,00 %

              Import concedit: 20.577,00 euros

 

              Concepte: Reparació de la claveguera del carrer Fortuny

              Pressupost elegible: 9.135,50 euros

              % concedit: 95%

              Import concedit: 8.678,72 euros

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals (curs 2018-2019).

                Concepte: "Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

                 Pressupost elegible: 17.976,88 euros

                 % concedit: 12,17%

                 Import concedit: 2.187,50 euros

 • Subvenció destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la salut Pública amb motiu de la COVID-19

            Concepte: COVID Salut Pública

            Pressupost elegible: 11.265,56 euros

            % concedit: 99,42%

            Import concedit: 11.199,81 euros

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM):

            Programa despesa corrent:

                Concepte: Despeses corrents

                Pressupost elegible: 45.000,00 euros

                % concedit: 100,00%

                Import concedit: 45.000,00 euros

            Programa inversions:

                Concepte: Aprofitament aigua antiga mina per ús agrícola

                Pressupost actuació: 18.306,42 euros

                Pressupost elegible: 15.129,27 euros*

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 14.372,80 euros

                *No és elegible el concepte següent: IVA deduïble

 

 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020.

           Concepte: Aigua

           Pressupost elegible: 5.565,29 euros

           % concedit: 95,00%

            Import concedit: 4.079,70 euros

 

 • Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

           Concepte: Activitats culturals

           Pressupost elegible: 10.000,00 euros

           % concedit: 100,00%

           Import concedit: 10.000,00 euros

 

 • Subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2020.


                Concepte: BBVA

                 Pressupost elegible: 1.118,64 euros

                 % concedit: 100,00%

                 Import concedit: 1.118,64 euros

 

Subvencions concedides l'any 2019

 • Subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2019.

            Plans estratègics:

            Pressupost elegible: 2.552,16 euros

            Import concedit: 944,53 euros

            Difusió online:

            Pressupost elegible: 2.823,84 euros

            Import concedit: 836,06 euros

 • Subvenció per implantar les mesures recollides en els plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses.

           Concepte: Vilabella

           Pressupost elegible: 11.766,86 euros

           % concedit: 95%

           Import concedit: 8.668,94 euros

 • Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

           Concepte: Consultoris

           Pressupost elegible: 5.608,35 euros

           % concedit: 95%

           Import concedit: 2.192,44 euros

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent

              Pressupost elegible: 53.543,01 euros

              Import concedit: 26.600,50 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 38.233,76 euros

              Import concedit: 5.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Creació de parc infantil a la zona poliesportiva

              Pressupost elegible: 15.510,99 euros

              Import concedit: 10.533,50 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

           Concepte: Aigua

           Pressupost elegible: 1.988,00 euros

           Import concedit: 1.619,85 euros

 • Subvencions destinades al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús.

           Concepte: Piscines

           Pressupost elegible: 5.904,70 euros

           Import concedit: 4.834,80 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d'arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l'Ebre i vespa asiàtica.

              Concepte: Peridomèstics

              Pressupost elegible: 3.956,72 euros

              Import concedit: 2.413,58 euros

 • Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

            Concepte: Pavimentació pista complex esportiu

            Pressupost elegible: 10.324,93 euros

            Import concedit: 5.000,00 euros

 • Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

           Concepte: Música i relats a la Vila Closa

           Pressupost elegible: 3.161,00 euros

           Import concedit: 1.702,83 euros

Subvencions concedides l'any 2018

 • Subvencions excepcionals 2018

                Concepte: C) Arranjament dipòsit d'aigua municipal

                Pressupost elegible: 7.990,13 euros

                Pressupost mínim a executar: 7.990,13 euros

                % concedit: 95%

                Import concedit: 7.590,62 euros

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals (curs 2017-2018).

                Concepte: "Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

                 Pressupost elegible: 6.475,00 euros

                 % concedit: 100,00%

                 Import concedit: 6.475,00 euros

 • Subvenció del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2016-2017).

Concepte: “ER. Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

Pressupost elegible: 4.375,00 euros.

% concedit: 100%

Import concedit: 4.375,00 euros.

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2018

              Pressupost elegible: 98.800,00 euros

              Import concedit: 68.076,50 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 36.714,72 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 103.607,42 euros

              Import concedit: 26.025,50 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbansi periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

              Concepte: Peridomèstics

              Pressupost elegible: 1.000,00 euros

              Import concedit: 646,76 euros

 • Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

         Concepte: Consultoris mèdics

         Pressupost elegible: 5.224,63 euros

         Import concedit: 2.235.02 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines).

         Concepte: Piscines

         Pressupost elegible: 7.112,45 euros

         Import concedit: 5.355,46 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

         Concepte: Manteniment

         Pressupost elegible: 3.308,00 euros

         Import concedit: 2.647,95 euros

 • Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

         Concepte: Obres de millora i adquisició de material per actuacions a la piscina municipal

         Pressupost elegible: 5.988,18 euros

         Import concedit: 5.000,00 euros

 • Subvencions per a activitats esportives de caràcter singular.

         Concepte: Torneig de futbol

         Pressupost elegible: 1.864,00 euros

         Import concedit: 413,50 euros

 • Subvencions per a programes i activitats culturals.

         Concepte: Activitats culturals 2018

         Pressupost elegible: 7.800,00 euros

         Import concedit: 1.140,13 euros

 • Subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI).

        Concepte: Projecte executiu de desguassos pluvials de la pista poliesportiva

        Pressupost elegible: 13.246,89 euros

        Import concedit: 9.070,00 euros

 • Subvencions per a la realització de programes concrets i activitats de promoció turística.

       Plans estratègics:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 582,62 euros

       Difusió online:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 466,01 euros

 • Subvencions per a la contractació de les actuacions i activitats incloses en el catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments (e-Catàleg).

        Import concedit: 9.257,00 euros

 • Subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals.

        Import concedit: 23,92 euros

        % concedit: 100,00%

Subvencions concedides l'any 2017

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2017

              Pressupost elegible: 103.532,75 euros

              Import concedit: 103.532,75 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 10.000,00 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 109.718,76 euros

              Import concedit: 37.844,25 euros